Magistrski študij Biomedicina

Izbirni predmet

Računalniško komuniciranje pri raziskovalnem delu

Obvestilo 10. 5. 2010:
Sestanek z navodili za delo bo v sredo, 19. 5. 2010, ob 15.00, na IBMI, Vrazov trg 2.

Študenti opravijo obveznosti pri predmetu z izdelavo seminarske naloge. Seminarske naloge lahko vključujejo tudi praktično delo. Če je praktično delo "računalniške narave", je na IBMI voljo osnovno svetovanje in programska oprema, nameščena na strežnikih IBMI.

Študenti bodo oddali osnutek seminarske naloge v juniju 2010, končno verzijo pa najkasneje v septembru 2010. Seminarske naloge bodo objavljene na spletni strani predmeta.

Obvestilo 24. 5. 2010:
Na sestanku 19. 5. je bil obisk zelo slab. Na prosojnicah spodaj so našteti naslovi seminarjev, ki so ostali neizbrani. Predlagamo študentom, ki so vpisali ta izbirni podiplomski predmet in ga še niso opravili, da si izberejo naslov, ki jim ustreza in se povežejo z učiteljem, ki je naveden ob naslovu. Od njega bodo dobili namige za literaturo, morebitno potrebno programsko opremo in sprotne nasvete za izdelavo naloge.

Naslovi seminarskih nalog v štud. letu 2009 / 2010.

Vsebina predmeta 2005 / 2006.
Vsebina predmeta 2002 / 2003.


Vsebino prispevali Jure Dimec, Emil Hudomalj, Brane Leskošek, Dimitar Hristovski
Datum zadnje spremembe: 24. 5. 2010

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si