Temelji biostatistike

 

Temelji biostatistike je predmet, ki je bil del predmetnika študija medicine in dentalne medicine v preteklosti, zato ga kot takega v novem predmetniku ni več.

Izpiti za predmet bodo tako potekali le še v študijskem letu 2023/2024.

Kasneje izpitnih rokov ne bo več.

Pravila za izpit

  • Pisni izpit traja 45 min (če je izpit z vprašanji izbirnega tipa, traja 60 minut)
  • Na izpitu je dovoljeno imeti tudi list formata A4 z izpisanimi formulami, brez rešenih nalog in kalkulator (ne mobitel!).
  • S seboj lahko prinesete tudi statistične tabele (najdete jih na koncu vsake knjige oz. na koncu Nalog z rešitvami).
  • Izpit je opravljen uspešno, če dosežete vsaj 60% izpitnih točk.

Režim študija

Vse podrobnosti o režimu študija

Govorilne ure

Študentom, ki so predmet poslušali več let nazaj, priporočamo, da se med pripravo na izpit oglasijo na govorilnih urah. Organizirane bodo približno teden dni pred izpitom, obvezna je predhodna prijava, in sicer na mail ibmi (at) mf.uni-lj.si - naslov maila naj bo skupinska govorilna ura.

Govorilne ure so mišljene kot neposredna priprava na izpit, zato nanje pridite pripravljeni - rešite vsaj osnovne naloge iz  zbirke "Naloge iz biostatistike" (označene z znakom O) in primer izpita z vprašanji izbirnega tipa.

Viri

  1. Prosojnice s predavanj
  2. Knjiga: Adamič, Š. (1989, 1995). Temelji biostatistike(2.iz.). Ljubljana: Medicinska fakulteta.
  3. Naloge z rešitvami: Lusa, Lara: Naloge iz biostatistike (PDF) NOVA VERZIJA (2.21) junij 2014
  4. Gradiva z vaj (generacije od letnika 11/12 naprej dostopajo do gradiv preko spletne učilnice, starejše verzije najdete tukaj)
  5. Interaktivne statistične tabele (normalna, t, hi-kvadrat, binomska porazdelitev) na spletu
  6. Primer izpita z vprašanji izbirnega tipa

Dodatna (pre)prosto dostopna literatura:

 
Prostodostopna alternativa programu SPSS, ki ga uporabljamo na vajah
 PSPP  je zelo podoben programu SPSS, vsebuje osnovne statistične izračune pred namestitvijo programa PSPP je v OS Windows potrebno namestiti program MinGW (http://mingw.org/).

 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si