Načrtovanje in analiza kliničnih in epidemioloških raziskav

 

Vse kandidate opozarjamo, da pri podiplomskih predmetih (ki so izbirni) izpitov, opravljenih drugje, ne priznavamo!

Kontakt

  • telefon: 543-7770
  • elektronska pošta: lara.lusa at mf.uni-lj.si ali maja.kunstelj at mf.uni-lj.si

Obveznosti

Študenti so dolžni opraviti domače naloge in seminarsko nalogo. Izpit bo predvidoma v maju.

Vsebina predmeta, gradivo, urniki in drugo 

Od študijskega leta 2019/20 so vse informacije o predmetu v spletni učilnici MF.

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si