izobraževalni programi in prispevki

namen centra je širiti kvaliteto in obseg biostatističnega znanja

storitve, ki jih omogoča IBMI

Zadnje novice

Mesto za mladega raziskovalca na Onkološkem inštitutu v sodelovanju z IBMI

Na Onkološkem inštitutu je objavljeno delovno mesto mladega raziskovalca pri prof. dr. Vesni Zadnik. Gre za mesto s področja onkološke epidemiologije, izbrani kandidat bo vpisal doktorski študij biostatistike in bo tesno sodeloval z UL MF, Inštitutom za biostatistiko in medicinsko informatiko.

Rok za oddajo popolnih vlog je petek, 28. 4. 2023. Vloge se pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Kadrovska služba, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, lahko pa se oddajo tudi osebno v Kadrovsko službo Onkološkega inštituta do dne, 28. 4. 2023, do 14. ure.

 

Objava dveh člankov v Biometrical Journal

Ne zgodi se pogosto, sta bila pa v sredini februarja 2023 v razmaku enega dneva objavljena kar dva znanstvena članka ekipe IBMI v znanstveni reviji Biometrical Journal. Čestitamo.

Nov članek avtorjev z IBMI v znanstveni reviji Statistics

Jakob Peterlin, Janez Stare in Rok Blagus so januarja 2023 objavili nov teoretično-statistični članek v reviji Statistics. Dostop preko: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02331888.2023.2172173?scrol...

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si