izobraževalni programi in prispevki

namen centra je širiti kvaliteto in obseg biostatističnega znanja

storitve, ki jih omogoča IBMI

Zadnje novice

Nova raziskovalna infrastruktura Središča ELIXIR-SI

Prispevek ob odprtju novih prostorov NVI v Mariboru v okviru katerih je tudi nova raziskovalna infrastruktura Središča ELIXIR-SI.

Vabilo na konferenco Applied Statistics 2021 (na daljavo)

Konferenca bo potekala na daljavo med 20. in 22. septembrom 2021. Letos bodo imeli vabljena predavanja naslednji predavatelji:

  • Jan Beyersmann (Ulm University, Germany)
  • Anuška Ferligoj (University of Ljubljana, Slovenia)
  • Richard De Veaux (Williams College, USA)

Več na spletni strani konference. Vabljeni.

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si