Dodiplomski študij

 

Trenutno poučujemo naslednje predmete: 

 

Medicinska fakulteta

Izbirni predmeti: 

 

Zdravstvena fakulteta

​1. stopnja

Program Sanitarno inženirstvo

 • Statistika 

Program Fizioterapija

 • Raziskovalna metodologija v fizioterapiji

2. stopnja 

Program Fizioterapija

 • Analitična statistika

 

Interdisciplinarni magistrski študij Uporabna Statistika 

1. letnik

 • Uvod v statistiko
 • Računalniška podpora statistike
 • Osnove teoretične statistike

2. letnik

 • Statistično svetovanje

Obvezni modulski predmeti 

 • Analiza zgodovine dogodkov

Izbirni predmeti

 • Načrtovanje in analiza kliničnih epidemioloških raziskav
 • Napredni pristopi v programskem okolju R
 • Statistične metode za visokorazsežne podatke
 • Statistično modeliranje v biomedicini
 • Znanstvena in strokovna komunikacija

 

 

About IBMI

Institute for Biostatistics and Medical Informatics (IBMI), formerly Institute for BioMedical Informatics (so still IBMI) was founded by the Faculty of Medicine as a result of a need for a unit which would perform, or coordinate, tasks related to data analysis and providing information, relevant for research in medicine. The programme of the institute, and its development, have been adjusting thorugh time to changes in financing and technological progress, but the basic aim remain the same: to support research in medicine. This is achieved through the following tasks:

Contact

Institute for Biostatistics and Medical Informatics
University of Ljubljana, Faculty of Medicine
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
Slovenia

tel: +386 1 543-77-70
fax: +386 1 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si