PREDAVANJE: Uporaba simulacij v statistiki

Datum dogodka: 
torek, 26. marec 2013 - 19:00
Predavatelj: 
Aleš Žiberna, Fakulteta za družbene vede, UL

Na predavanju bom predstavil uporabo simulacij v statistiki in sicer predvsem uporabo za spoznavanje in ocenjevanje statističnih metod, deloma pa se bom dotaknil tudi uporabe za za učenje. Poseben poudarek bom namenil načrtovanju simulacij in predstavitvi in analizi podatkov. V primeru, da kaj časa ostane (kar skoraj ni mogoče) ali izraženega velikega interesa (na začetku predavanj) se bom dotaknil tudi uporabo simulacij za preverjanje domnev in računanje intervalov zaupanja.

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si