Računalniški tečaji

Spoštovani!

Izobraževalna skupina za računalništvo Inštituta za biostatistiko in medicinsko informatiko Vam ponuja nova izobraževanja za različne računalniške programe. Pripravili smo tečaje, ki Vam zagotavljajo hitro, učinkovito in prijetno učenje.

Tečaje vodijo izkušeni strokovnjaki s področja računalništva, biomedicinske informatike in biostatistike, ki redno slede novostim. Uvedli vas bodo v poznavanje različnih programov in predstavili možnosti njihove uporabe na Vašem delovnem mestu. Koncept tečajev, ki je sicer vedno vnaprej pripravljen, omogoča predavatelju, da se prilagaja predznanju in izkušnjam ter željam udeležencev tečajev.

Pri učenju posvečamo veliko pozornosti praktični uporabi posameznih programov, zato je v skupini največ do 15 tečajnikov.  Če je tečajnikov v posamezni skupini 6 ali več, sodeluje s predavateljem še asistent. Tečaji potekajo v računalnici Inštituta za biostatistiko in medicinsko informatiko, Vrazov trg 2.

Pouk pri večini tečajev poteka ob pomoči kvalitetnega lastnega gradiva , ki je prilagojeno predvideni vsebini posameznega tečaja.

Ponujamo Vam splošne in specializirane tečaje:

Splošni tečaji vas bodo seznanili z osnovami nekaterih najpopularnejših programov, nepogrešljivih pri vsakdanjem delu: z operacijskim sistemom WINDOWS, z urejevalnikom besedil WORD, z elektronskim komuniciranjem (INTERNET), s programi za upravljanje baz podatkov (ACCESS), z delom s preglednicami (EXCEL), s programom POWERPOINT za pripravo predstavitev, s programom MS-PROJECT za načrtovanje in vodenje projektov ter programom OUTLOOK, s katerim lahko vzdržujemo koledar aktivnosti, osebni seznam naslovnikov in še veliko več.

Specializirani tečaji vam bodo v pomoč pri strokovnem in raziskovalnem delu, ker Vas bodo usposobili za samostojno iskanje literature po mednarodnih računalniskih zbirkah (MEDLINE), gradnjo osebnih zbirk (PRO-CITE) in osnovno statistično analizo podatkov (SPSS za WINDOWS). Za zahtevnejše udeležence tečajev smo pripravili še tečaje iz ANALIZE PREŽIVETJA, LOGISTIČNE REGRESIJE, programskega paketa R za Windows in uporabe elektronske preglednice Excel v statistiki.

Organiziramo TERMINE PO DOGOVORU. Pogoj je le, da zaključena skupina šteje najmanj 5 ljudi. Pohitite s prijavami in si zagotovite želeni termin.

Vsem nudimo tudi brezplačen svetovalni pogovor in skupaj bomo izbrali najustreznejši program. Pokličite nas na telefonsko številko (01) 543-7770 ali nam pošljite e-mail.

PRIČAKUJEMO VAS!

 


Splošno-izobraževalni tečaji


WINDOWS

Slušatelji se bodo seznanili z osnovami dela v okolju Windows. Kratka vsebina tečaja: predstavitvitev Windows okolja, seznanitev z najpomembnejšimi ukazi in pripomočki ter programi kot so npr. Raziskovalec, WordPad in Slikar.
Za obisk tečaja ni potrebno predhodno računalnisko znanje, primeren pa je tudi za tiste, ki že imajo izkušnje s prejšnjimi različicami Windows okolja, ker bodo na tečaju spoznali spremembe in novosti, ki jih nova različica Windows prinaša.

Tečaj traja: 15 ur
Cena: 102 EUR


WORD - osnove

WORD je zmogljiv grafični urejevalnik besedil, v našem okolju med najpopularnejšimi. Namen tečaja je seznaniti z njegovimi osnovnimi lastnostmi in možnostmi pri izdelavi in oblikovanju besedila.
Za obisk tečaja je potrebno poznavanje osnov okolja Windows.

Tečaj traja: 15 ur
Cena: 102 EUR


WORD - nadaljevanje

Namen tečaja je osvojiti zahtevnejše operacije pri oblikovanju besedila, sestavljanje različnih besedil ter izdelava vsebinskega in indeksnega kazala. Seznani tudi z uporabo orodij za risanje ter pripravo besedila za tisk.
Za obisk je potrebno opraviti začetni tečaj Word za Windows.

Tečaj traja: 15 ur
Cena: 102 EUR


INTERNET
Tečajniki se bodo seznanili z elektronsko pošto, svetovnim spletom (WWW) in osnovnimi pojmi pri priključitvi osebnega računalnika v Internet. Poudarek bo na praktičnih primerih iskanja podatkov s področja biomedicine. Delo bo potekalo preko Komunikacijske in informacijske mreže Medicinske fakultete in slovenskega akademskega omrežja Arnes.
Za obisk tečaja je potrebno poznavanje okolja Windows.

Tečaj traja: 9 ur
Cena: 63 EUR


ACCESS

Program Access je namenjen delu z bazami podatkov. Sodi med najbolj razširjene in zmogljive programe te kategorije za okolje Windows. Še posebej je priljubljen zaradi svoje enostavnosti in prijaznosti do uporabnika. Tečajniki se bodo naučili kreirati strukturo baze podatkov ter osnove dela s podatki.
Za obisk tečaja je potrebno poznavanje osnov okolja Windows.

Tečaj traja: 15 ur
Cena: 102 EUR


EXCEL

Excel omogoča izdelavo preglednic in manjših podatkovnih baz. Tečajniki se nauče osnovnih spretnosti pri delu s preglednicami in seznanijo z možnostmi  povezovanja z drugimi Windows aplikacijami.
Za obisk tečaja je potrebno poznavanje osnov okolja Windows.

Tečaj traja: 15 ur
Cena: 102 EUR


POWERPOINT

PowerPoint je grafični program, ki nam lahko učinkovito pomaga pri pripravi predstavitev in tudi izdelavi le-teh z diapozitivi. Z orodji, ki jih nudi, lahko izdelamo predmete (grafikone, tabele, lepo oblikovana besedila) in jih nato vključimo v predstavitev. Slušatelji se bodo seznanili s pripravo predstavitve, izdelavo diapozitivov, kar vključuje pripravo in oblikovanje tabel oziroma grafikonov ter animacijo.
Tečaj je namenjen vsem, ki želijo na kongresih ali strokovnih srečanjih svoje predstavitve podati nazorno in zanimivo.
Za obisk tečaja je potrebno poznavanje osnov programov Windows in Word.

Tečaj traja: 15 ur
Cena: 102 EUR


OUTLOOK

Outlook je program s katerim lahko pošiljamo in beremo elektronsko pošto, vzdržujemo osebni adresar, koledar aktivnosti in seznam nalog. Program je uporaben tako za osebno uporabo, kot tudi za delo v skupini.
Tečaj je namenjen vsem, ki želijo spoznati možnosti uporabe programa Outlook.
Za obisk tečaja je potrebno poznavanje osnov okolja Windows.

Tečaj traja: 9 ur
Cena: 63 EUR


MS-PROJECT

Program MS-Project sodi med najboljše in najbolj razširjene programe za načrtovanje in vodenje projektov s pomočjo računalnika. Uporabiti ga je mogoče za vse vrste projektov, ne glede na velikost ali področje. Pri načrtovanju projekt na pregleden in enostaven način razdelimo na manjše, bolj obvladljive naloge. Za vsako nalogo določimo trajanje in potrebne vire (sodelavce, materialna in finančna sredstva) za njeno izvedbo. Program sam izračuna trajanje celotnega projekta. Pri vodenju projekta lahko primerjamo dejansko trajanje nalog in porabo sredstev z načrtovanimi vrednostmi. MS-Project omogoča različne poglede na podatke o projektu kot tudi številne izpise in grafikone. Možno je tudi konsolidirano spremljanje več projektov hkrati, kar je se posebej pomembno, ko strokovnjaki istočasno delajo na različnih projektih.

Tečaj še posebej priporočamo vodjem raziskovalnih projektov, ker jim bo poznavanje programa MS-Project olajšalo načrtovanje in vodenje projektov ter pripravljanje projektne dokumentacije.
Za obisk tečaja je potrebno poznavanje osnov okolja Windows.

Tečaj traja: 15 ur
Cena: 102 EUR


Specializirani tečaji


Biostatistika


SPSS za Windows

SPSS je eden od vodilnih statističnih programskih paketov. V Sloveniji je najbolj razširjen med vsemi tovrstnimi programi, saj je dostopen vsem zaposlenim in študentom na Univerzi v Ljubljani, uporabljajo pa ga tudi v številnih drugih organizacijah, na primer javnih ustanovah s področja zdravstva in izobraževanja ter podjetjih s področja trženja in upravljanja s človeškimi viri.
Deluje v okolju Windows in slovi po svoji prijaznosti do uporabnikov, še zlasti začetnikov, hkrati pa omogoča preprosto izvedbo vrste zahtevnih metod iz najrazličnejših vej statistike. Posebej ga odlikujejo zmožnosti priprave in preoblikovanja podatkov ter dela z velikimi podatkovji. Na tečaju bomo uporabljali različico 14, a velika večina postopkov je enakih v različicah 11, 12 in 13.
Tečaj je namenjen vsem, ki se ukvarjajo z raziskovalnim ali strokovnim delom v medicini ali z njo povezanih področjih in želijo vsaj začetno statistično analizo podatkov izpeljati sami. Osnove dela s programom SPSS bomo spoznali na številnih praktičnih primerih. Na željo udeležecev si lahko podrobneje ogledamo izvedbo posameznih statističnih metod, izdelavo izbranih grafičnih prikazov ali avtomatizacijo opravil z različnimi programskimi zmožnostmi, vgrajenimi v SPSS.
Od udeležencev tečaja pričakujemo visokošolsko izobrazbo ter predznanje osnov računalništva in osnov statistike.

Tečaj traja: 15 ur
Cena: 135 EUR


Analiza preživetja

V medicini se kot mera uspešnosti zdravljenja pogosto uporablja čas trajanja bolezni. Žal pri zbiranju takšnih podatkov skoraj vedno naletimo na problem krnjenja, kar pomeni, da časa ne izmerimo v celoti, ampak vemo le, da je bolnik preživel določeno obdobje. Takšni podatki onemogočajo uporabo običajnih statističnih metod, saj na primer ne moremo izračunati niti povprečja časov preživetja. Za odgovore na običajna vprašanja (ali se načini zdravljenja razlikujejo po učinku, kateri so prognostični dejavniki) moramo zato uporabiti specifične metode, ki jih na kratko imenujemo analiza preživetja.
Na tečaju bomo spoznali najpogosteje uporabljane metode, in sicer Kaplan - Meierjevo metodo za ocenjevanje krivulj preživetja, Log rank test za primerjavo krivulj preživetja in Coxov regresijski model za multivariatno obravnavo podatkov.
Za obisk tečaja priporočamo predznanje osnov statistike.

Tečaj traja 15 ur
Cena: 135 EUR


Logistična regresija

Pri rutinskem, predvsem pa pri raziskovalnem delu, se zdravnik vedno pogosteje sooča ne samo z osnovnimi, temveč tudi z bolj zapletenimi statističnimi metodami, ki jih poznamo pod skupnim imenom multivariatne metode. Tečaj je namenjen spoznavanju ene od teh metod - logistične regresije.
Delo na tečaju bo potekalo ob uporabi statističnega programa SPSS. Tečajniki se bodo spoznali s teorijo metode, z načinom kako podatke pravilno pripraviti za analizo in kako rezultate, ki jih poda statistični program, pravilno razložiti.
Za obisk tečaja priporočamo predznanje osnov računalništva in osnov statistike, zelo priporočljiv pa je tudi obisk tečaja SPSS.

Tečaj traja 12 ur
Cena: 108 EUR


R za Windows

R je statistično programsko okolje, ki ga odlikujeta odprtost za razvoj posebnih statističnih metod in kakovostna grafika. Zato se vse bolj uveljavlja kot okolje za razvoj novih metod in za interaktivno statistično raziskovanje.
Na tečaju bomo spoznali osnove uporabe R-a:

  • Osnovne funkcije za pripravo in analizo podatkov
  • Grafični prikazi
  • Sestavljanje novih funkcij
  • Povezava R-a z drugimi programi (Excel, SPSS)

Za obisk tečaja priporočamo predznanje osnov računalništva in osnov statistike.

Tečaj traja 15 ur
Cena: 135 EUR (člani Statističnega društva imajo 20% popust)


Uporaba elektronske preglednice Microsoft® Excel v statistiki

Excel je daleč najbolj razširjena in ena najzmogljivejših elektronskih preglednic, elektronske preglednice pa so naravna pot za organizacijo, prikaz in tudi analizo množičnih podatkov. Vešč uporabnik lahko Excel uspešno uporablja v statistiki za

  • vnos, zbiranje, čiščenje in urejanje podatkov;
  • izdelavo grafičnih in tabelaričnih prikazov;
  • uporabo in razvoj aplikacij in simulacij;
  • analizo podatkov - predvsem s specializiranimi makri, dodatki (add-ins) oziroma v Excel integriranimi programskimi paketi.

Oglejte si podroben program tečaja (v formatu PDF), ki pa ga lahko prilagodimo željam udeležencev.
Za obisk tečaja priporočamo predznanje osnov računalništva in osnov statistike.

Tečaj traja 15 ur
Cena: 135 EUR (člani Statističnega društva imajo 20% popust, študenti pa 50% popust)


Znanstveno informiranje


MEDLINE

MEDLINE je najpomembnejša mednarodna bibliografska zbirka za področja biomedicine, stomatologije in veterine. Sistematično obdeluje 4.300 revij in vsebuje že okrog 11 mio zapisov. Na njeno pomembnost kažeta velik obseg ter zelo bogata in razvejana struktura. Vsi zapisi vsebujejo deskriptorje iz hierarhično urejenega tezavra MeSH, večina pa tudi izvlečke. Taka zgradba omogoča zelo izčrpno in natančno preiskovanje zbirke.
V okviru tečaja se bodo udeleženci seznanili z osnovami, potrebnimi za samostojno preiskovanje zbirke. Spoznali bodo strukturo zbirke, osnovne principe vsebinske obdelave dokumentov s pomočjo deskriptorjev, različne načine iskanja, pripravo iskalne strategije ter shranjevanje in tiskanje izbranih zapisov.
Za obisk tečaja je potrebno vsaj pasivno znanje angleščine

Tečaj traja: 9 ur
Cena: 81 EUR


PRO-CITE in osebne zbirke

Pro-Cite je eden najboljših programov za gradnjo in uporabo manjših in srednje velikih bibliografskih podatkovnih zbirk. Program je enostaven za uporabo, med drugim omogoča vključevanje zapisov iz velikih podatkovnih zbirk (npr. Medline, PubMed, WWW) in izpisovanje referenc v formatih pomembnih strokovnih revij. Tečajniki se bodo seznanili s postopki za gradnjo svojih osebnih zbirk in iskanjem ter načini uporabe podatkov v njih.
Za obisk tečaja je potrebno poznavanje osnov računalništva in operacijskega sistema Windows.

Tečaj traja: 9 ur
Cena: 81 EUR


IBMI si pridržuje pravico, da posamezne tečaje zaradi premajhnega števila prijav odpove. Vse interesente prosimo, da v primeru zadržanosti odpovedo tečaj teden pred pričetkom, sicer jim bomo morali zaračunati polno tečajnino.


Vsebino prispevala: Maja Kunstelj in Gaj Vidmar
Datum zadnje spremembe: 05.01.2007

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si