SEMINAR: Bayesova statistika

Datum dogodka: 
torek, 16. april 2013 - 12:30
Lokacija predavanja: 
IBMI
Predavatelj: 
doc.dr. Gregor Gorjanc

Na  srečanjih bo predstavljen Bayesov pristop k statistiki s teoretičnega in praktičnega vidika. Najprej bo predstavljena razlika med frekventističnim in Bayesovim pristopom na enostavnem primeru. V nadaljevanju bo predstavljena uporaba Bayesovega pogleda na primeru "običajnih" statističnih modelov, pri čemer se bomo morali spoznati z metodami MCMC (Markov Chain Monte Carlo) in programom BUGS. Na koncu bo predstavljena še metoda INLA (Integrated Nested Laplace Approximation). Srečanja bodo v računalniški učilnici na IBMI, kjer bo delo potekalo v obliki predavanj in računalniških vaj.

Prosimo, da vaš interes sporočite vnaprej. Ni nobene kotizacije, ampak prostor je omejen.

Prosojnice seminarja najdete tu

Gradivo za tretje srečanje:  podatki in koda

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si