Lara Lusa

 • AHLIN, Crt, STUPICA, Dasa, STRLE, Franc, LUSA, Lara. medplot: A Web Application for Dynamic Summary and Analysis of Longitudinal Medical Data Based on R. PLoS One, 2015, 10.1371/journal.pone.0121760.
 • BLAGUS, Rok, LUSA, Lara. SMOTE for high-dimensional class-imbalanced data. BMC bioinformatics, ISSN 1471-2105, 2013, vol. 14, str. [1-19], 106. http://www.biomedcentral.com/1471-2105/14/106/abstract, doi: 10.1186/1471-2105-14-106.
 • BLAGUS, Rok, LUSA, Lara. Improved shrunken centroid classifiers for high-dimensional class-imbalanced data. BMC bioinformatics, ISSN 1471-2105, 2013, vol. 14, str. [1-27], 64. http://www.biomedcentral.com/1471-2105/14/64/abstract, doi: 10.1186/1471-2105-14-64.
 • BLAGUS, Rok, LUSA, Lara. Impact of class-imbalance on multi-class high-dimensional class prediction. Metodološki zvezki, ISSN 1854-0023. [Tiskana izd.], 2012, vol. 9, no. 1, str. 25-45, ilustr. http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pub/mz/mz9.1/blagus.pdf.
 • BLAGUS, Rok, LUSA, Lara. Class prediction for high-dimensional class-imbalanced data. BMC bioinformatics, 2010, letn. 11, str. 523 (1-27), (doi).
 • LUSA, Lara, KORN, Edward Lee, MCSHANE, Lisa M. A class comparison method with filtering-enhanced variable selection for high-dimensional data sets. Stat Med, 2008, letn. 27, št. 28, str. 5834-5849
 • GREGORI, Dario, LUSA, Lara, ROSATO, Rosalba, SILVESTRI, Luciano. Evaluating effectiveness of preoperative testing procedure: some notes on modeling strategies in multi-centre surveys. J. eval. clin. pract. (Print), 2008, letn. 14, str. 11-18.
 • LUSA, Lara, MCSHANE, Lisa M., REID, James F., DE CECCO, Loris, AMBROGI, Federico, BIGANZOLI, Elia, GARIBOLDI, Manuela, PIEROTTI, Marco A. Challenges in projecting clustering results across gene expression-profiling datasets. J. Natl. Cancer Inst., 2007, letn. 99, št. 22, str. 1715-1723.
 • LUSA, Lara, MCSHANE, Lisa M., RADMACHER, Michael D, SHIH, Joanna H., WRIGHT, George W, SIMON, Richard. Appropriateness of some resampling-based inference procedures for assessing performance of prognostic classifiers derived from microarray data. Stat Med, 2007, letn. 26, št. 5, str. 1102-1113.
 • LUSA, Lara, MICELI, Rosalba, MARIANI, Luigi. Estimation of predictive accuracy in survival analysis using R and S-PLUS. Comput. methods programs biomed. [Print ed.], 2007, letn. 87, št. 2, str. 132-137.
 • LUSA, Lara, CAPPELLETTI, V, GARIBOLDI, Manuela, FERRARIO, Cristina, DE CECCO, Loris, REID, James F., TOFFANIN, S, GALLUS, Giuseppe, MCSHANE, Lisa M., DAIDONE, Maria Grazia, PIEROTTI, Marco A. Questioning the utility of pooling samples in microarray experiments with cell lines. Int. j. biol. markers, 2006, letn. 21, št. 2, str. 67-73.
 • REID, James F., LUSA, Lara, DE CECCO, Loris, CORADINI, Danila, VENERONI, Silvia, DAIDONE, Maria Grazia, GARIBOLDI, Manuela, PIEROTTI, Marco A. Limits of predictive models using microarray data for breast cancer clinical treatment outcome. J. Natl. Cancer Inst., 2005, letn. 97, št. 12, str. 927-930.
 • MICELI, Rosalba, LUSA, Lara, MARIANI, Luigi. Revising a prognostic index developed for classification purposes: an application to gastric cancer data. J. appl. stat., 2004, letn. 31, št. 7, str. 817-830.

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si