Analiza telemedicinsko zbranih podatkov pri bolnikih s kroničnim srčnim popuščanje in/ali s sladkorno boleznijo

Datum dogodka: 
petek, 10. november 2017 - 13:00
Lokacija predavanja: 
IBMI
Predavatelj: 
dr. Drago Rudel

V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec deluje Center za zdravje na daljavo koroške regije (kratko »center CEZAR«), ki že tretje leto nudi telemedicinsko storitev podpore kroničnim bolnikom s srčnim popuščanjem (KSP) ter bolnikom s sladkorno boleznijo – diabetesom tip 2 (DM2) v domačem okolju. V aktivnosti sta vključena še Zdravstveni dom Ravne na Koroškem (ZD Ravne) in podjetje MKS Elektronski sistemi d.o.o., Ljubljana (MKS). Bolniki doma po osebnem protokolu izvajajo meritve fizioloških parametrov: bolniki s KSP merijo krvni tlak, srčno frekvenco, težo in zasičenost krvi s kisikom, bolniki z DM2 pa krvni sladkor. Do sedaj je CEZAR nudil podporo okoli 150 bolnikom s KSP in 400 bolnikom z DM2. V treh letih je nastala baza z več kot 400.000 merilnimi rezultati. Dodatno so na razpolago še nekateri klinični kazalci. Podatki se uporabljajo pri klinični interpretaciji ob obravnavi pacienta. Izdelali smo on-line statistično orodje in naredili opisno statistiko za letna obdobja. Ker se takšni podatki v slovenskem okolju zbirajo prvič, želimo s predstavitvijo spodbuditi razpravo, kakšno statistično vrednost imajo zbrani podatki.

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si