Napovedovanje (projekcije) števila zdravnikov v zdravstvenem sistemu na osnovi preteklih gibanj

Datum dogodka: 
petek, 27. oktober 2017 - 12:00
Lokacija predavanja: 
IBMI
Predavatelj: 
mag. Mojca Omerzu

Analizirali smo dejavnike, ki določajo število in demografsko strukturo zdravniškega kadra v Sloveniji. Na osnovi sprememb v preteklosti smo napovedali gibanje števila zdravnikov v prihodnosti.

Izdelali smo model, na osnovi katerega lahko napovemo število in starostno strukturo populacije slovenskih zdravnikov. Model upošteva dolgoročne učinke regulatornih mehanizmov, kot so: sprememba števila vpisnih mest na medicinskih fakultetah, spremembe pokojninske zakonodaje, spodbuda ali omejevanje zaposlovanja tujcev. Model lahko služi kot strokovna podlaga za odločitve o določanju optimalnih prilivov v sistem, na kar lahko z ustreznimi (političnimi) odločitvami vplivamo.

Podatki in metodologija

Opazujemo kohorto slovenskih zdravnikov, ki so vključeni v Bazo podatkov izvajalcev (BPI) na začetku leta 2016. Baza (med drugim) vsebuje osnovne demografske podatke o zdravnikih in podatke, ki predstavljajo mejnike v karieri zdravnika (datum diplome, strokovnega izpita), ter podatke o vseh dosedanjih zaposlitvah (datum začetka in zaključka, tip zaposlitve). Podatki o zdravnikih in njihovih zaposlitvah segajo v 50-ta leta prejšnjega stoletja.

Na osnovi podatkov o zaposlitvi (začetek, vrsta zaposlitve in morebiten zaključek zaposlitve) smo določili zaposlitvene statuse vsem zdravnikom za posamična leta v preteklosti, od konca leta 2015 do leta 2000. Na ta način smo obstoječe presečne podatke preuredili v časovno vrsto. Za napovedovanje smo priredili metode, ki se v demografiji uporabljajo za projekcije prebivalstva.

Rezultati

V začetku leta 2016 je v slovenskem zdravstvenem sistemu zaposlenih 6710 zdravnikov. Število zdravnikov, zaposlenih v Sloveniji, narašča. Od leta 2000 do leta 2015 se je število zaposlenih zdravnikov povečalo za 42,5 %, kar pomeni v povprečju na leto za 2,4 % na leto. V primeru, da bodo prilivi v naslednjih 15 letih taki, kot v preteklih 15 letih, bo leta 2030 v slovenskem zdravstvenem sistemu 8504 zdravnikov (25% več kot danes). Ob takojšnji ukinitvi zaposlovanja tujcev in re-aktiviranja upokojencev bo leta 2030 v zdravstvenem sistemu 5% zdravnikov več kot danes.

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si