Fuzzy and intuitionistic logic in diagnosis

Datum dogodka: 
torek, 13. december 2016 - 13:00
Lokacija predavanja: 
IBMI
Predavatelj: 
prof. dr. Andreja Tepavčević

Fuzzy logic (including in a wider sense intuitionistic and interval valued logic) is a type of multi-valued logic that is used to interpret human thinking and expertise and to transfer it into computerized diagnosis system. Up to now it has been applied in almost all disciplines in medicine. Some recent examples of fuzzy rule-based systems together with an evaluation and a ROC analysis will be presented.

Further, solution of the problem of determining medical diagnosis using intuitionistic fuzzy relations (occurrence relations and confirmability relations) will be evaluated. Advantages of intuitionistic relations
in building diagnostic models is to describe cases of indefiniteness more precisely. Moreover, it gives a possibility of changing the values of occurrence and confirmability fuzzy relations according to the influx of information and evaluation of the medical knowledge through the hesitancy relation.

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si