Statistična fizika socioloških sistemov

Datum dogodka: 
torek, 29. november 2016 - 13:00
Lokacija predavanja: 
sejna soba MF, Vrazov trg 2
Predavatelj: 
prof .dr. Matjaž Perc

Določene lastnosti človeškega obnašanja so neverjetno natančno napovedljive v velikih skupinah. V tem smo si ljudje, kljub temu, da smo kot posamezniki vsak zase posebni in unikatni, zelo podobni kot delci v snovi. Statistična fizika se je v preteklih dveh desetletjih izkazala kot zelo učinkovita za opisovanje pojavov zunaj klasične fizike. Fizika socioloških sistemov tako proučuje kolektivne pojave, do katerih pride kot posledica interakcij med posamezniki, ki se obnašajo kot elementarne enote v večjih socialnih strukturah. Dinamika javnega mnenja, evolucija jezika, čredni pojavi v protestih in revolucijah, kakor tudi razvoj hierarhij in elitizma v političnih krogih, so pogoste teme raziskav fizike socioloških sistemov. V predavanju bomo predstavili to mlado vendar nadvse perspektivno vejo fizike, s poudarkom na kazni in nagradi kot temelju uspešne družbe, ter barantanju kot na videz vsakodnevni, pa vendar fascinantno kompleksni človeški aktivnosti.

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si