STAGE – spletna GIS aplikacija za prikazovanje in posredovanje geoprostorskih statističnih podatkov

Datum dogodka: 
sreda, 20. april 2016 - 13:00
Lokacija predavanja: 
IBMI
Predavatelj: 
Mojca Merc, SURS

Statistični urad RS je v letu 2014 predstavil novo aplikacijo za diseminacijo geoprostorskih statističnih podatkov - STAGE (statistika & geografija). Namen aplikacije je ponuditi orodje za prikazovanje in posredovanje podatkov kot informacijsko podporo različnim odločitvam upravljanja prostora.

Aplikacija STAGE ponuja uporabnikom interaktivno pregledovanje statističnih vsebin v obliki tematskih kart na 10 prostorskih ravneh. Tako lahko pregledujemo 20 statističnih vsebin s skupaj več kot 300 spremenljivkami za različno dolge časovne vrste. Z možnostjo prostorskega poizvedovanja lahko prostorske enote poljubno združujemo in ustvarjamo statistiko po svoji meri. Vsi podatki so prosto dostopni v geoprostorski obliki (vektorska *.shp datoteka) ali v obliki tematske karte in jih je možno uporabiti v nadaljnjih prostorskih statističnih analizah. Ustvarjene kartografske prikaze lahko delimo kot navadno ali vdelano povezavo. STAGE z vidika metapodatkov in omrežnih storitev upošteva priporočila direktive INSPIRE.

Povezave:

http://www.stat.si/STAGE.asp
http://gis.stat.si
https://vimeo.com/129641619

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si