Simbolna analiza podatkov: Metode razvrščanja, prilagojene za podatke, predstavljene z diskretnimi porazdelitvami

Datum dogodka: 
torek, 29. marec 2016 - 13:00
Lokacija predavanja: 
IBMI
Predavatelj: 
doc. dr. Simona Korenjak-Černe, Ekonomska fakulteta, UL

Klasične metode razvrščanja temeljijo na klasični predstavitvi podatkov z vektorjem posameznih vrednosti. Vse pogosteje pa se zaradi varstva osebnih podatkov ali pa zaradi velikih podatkovij srečujemo z agregiranimi podatki, predstavljenimi z diskretnimi strukturami. V teh primerih lahko s klasično predstavitvijo podatkov izgubimo veliko informacij. Zato bomo na seminarju predstavili metode razvrščanja v skupine, prilagojene za razvrščanje podatkov, predstavljenih z diskretnimi porazdelitvami, ter rezultate uporabe na dejanskih podatkih. Na koncu bodo predstavljeni še nekateri ostali pristopi analize podatkov na tem področju, s katerimi se trenutno ukvarjamo.

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si