Hypotheses testing: is it good for science?

Datum dogodka: 
ponedeljek, 29. februar 2016 - 13:00
Lokacija predavanja: 
IBMI
Predavatelj: 
dr. Francesco Pauli

Despite being a standard tool for data analysis in many scientific fields, statistical testing has always been associated to criticism and controversies. Recently, the debate on the role of statistical testing in science has been particularly vivid and coupled with the debate on the lack of reproducibility of scientific results in many disciplines. We review some recent critics and purported consequences of statistical testing use and abuse and discuss proposed remedies, which entails either improving testing or abandoning it for alternative, more appropriate, strategies.

Povezava na članek.

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si