Rangiranje športnih moštev z uporabo verjetnostnih napovedi iz stavniških kvot

Datum dogodka: 
torek, 18. november 2014 - 13:00
Lokacija predavanja: 
IBMI
Predavatelj: 
doc.dr. Erik Štrumbelj

Za to raziskavo nas je motiviral praktični problem ocenjevanja in rangiranja evropskih košarkarskih moštev glede na njihovo igralno moč. Tipičen pristop k reševanju podobnih problemov je uporaba modela, ki povezuje izide tekem z latentnimi močmi ekip, npr. rating Elo. V praksi tak pristop v večini primerov ni dovolj za natančne ocene moči ekip, še posebej v zgodnjih delih sezone. Domnevali smo, da lahko to težavo odpravimo z uporabo verjetnostnih napovedi, ki jih izpeljemo iz stavniških kvot.

Najprej smo parametre modela Elo določili tako, da so se napovedi modela čim bolj prilegale verjetnostnim napovedim. Tak pristop je bistveno izboljšal točnost napovedi modela in zmanjšal število tekem, ki jih potrebujemo za stabilne ocene moči ekip. Kasneje smo ubrali Bayesov pristop in model razširili na uporabo podrobnejših izidov in verjetnostnih napovedi. Pogledali si bomo trenutno stanje raziskave, potencialno uporabo pri zaznavi sumljivih izidov in nekaj nerešenih težav.

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si