Extracting Semantics from Clinical Text

Datum dogodka: 
ponedeljek, 9. junij 2014 - 13:00
Lokacija predavanja: 
IBMI
Predavatelj: 
Assist Prof Meliha Yetisgen, PhD

There is a great amount of information captured in physicians’ comments made during health care. Increasingly, researchers are finding valuable uses by mining and aggregating this data in clinical and translational studies which lead to improved patient care. However, most patient information that describes patient state, diagnostic procedures, and disease progress is represented in free-text form. For meaningful use, one of the challenges is to capture the rich semantics surrounding the medical concepts in partially structured clinical text. In this talk, I will first summarize my past research on statistical section segmentation to extract the structure of clinical notes and assertion analysis to capture the semantics surrounding the medical concepts. I will present clinical application examples where these more sophisticated semantic representation approaches were proven to be more effective compared to the baseline bag-of-words approach.  I will conclude with my ongoing research on clinical event extraction with change-of-state and my future research directions.

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si