Odkrivanje odstopajočih deležev na področju kazalnikov kakovosti v zdravstvu

Datum dogodka: 
torek, 10. december 2013 - 13:00
Lokacija predavanja: 
Predavalnica IBMI
Predavatelj: 
doc. dr. Gaj Vidmar

Najprej se bomo sprehodili skozi kratko zgodovino uporabe statističnega nadzora kakovosti v zdravstvu. Nato se bomo podrobneje posvetili problemu odkrivanja odstopajočih vrednosti med prerazpršenimi deleži (overdispersed proportions) oziroma ulomki s slučajnim imenovalcem (random denominator ratios). Predstavil bom metodo, ki sem jo razvil v ta namen (dvojno-kvadratnokorenski diagram z linearno regresijo skozi izhodišče in pripadajoči lijačni diagram), in raziskave (v sodelovanju z Rokom Blagusom), ki jo primerjajo z uveljavljenimi pristopi (splošnimi testi oziroma pravili za odkrivanje osamelcev, Laneyevo p' kontrolno karto za presečne podatke ter Spiegelhalterjevim multiplikativnim in aditivnim regresijskim pristopom).

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si