PREDAVANJE: Ocenjevanje v relativnem preživetju

Datum dogodka: 
sreda, 17. april 2013 - 19:00
Lokacija predavanja: 
IBMI
Predavatelj: 
doc. dr. Maja Pohar Perme

Pri analizi preživetja v raziskavah, ki spremljajo bolnike v dolgih časovnih obdobjih, so podatki o vzroku smrti pogosto nezanesljivi oziroma se sploh ne zbirajo, navkljub temu pa bi radi pridobili ocene smrtnosti povezane z boleznijo, ki nas zanima.
Ideja področja, ki se imenuje relativno preživetje, je združevanje podatkov opazovane skupine bolnikov s podatki o smrtnosti celotne populacije, predpostavimo namreč, da bi opazovani bolniki živeli enako kot populacija, če bolezni ne bi imeli.
Na področju obstaja več metod, ki se uporabljajo tako v standardiziranih poročilih kot tudi v podrobnejših analizah. Čeprav imajo metode različne cilje in ocenjujejo različne količine, so med seboj večkrat pomešane ali napačno interpretirane. Pretirana standardizacija poročanih rezultatov lahko pripelje tudi do marsikatere napake in nesmisla. Na predavanju bomo pregledali različne koncepte in metode ocenjevanja ter razjasnili interpretacijo ter omejitve posameznih mer, s poudarkom na ocenjevanju čistega preživetja. Primeri bodo ilustrirani na simuliranih podatkih ter na podatkih slovenskega registra raka.
 

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si