PREDAVANJE: Odkrivanje podskupin v podatkih z več odvisnimi spremenljivkami

Datum dogodka: 
četrtek, 24. januar 2013 - 13:00
Predavatelj: 
Lan Umek, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani

Naslednje predavanje v okviru biostatističnega centra bo v četrtek, 24.1.2013, ob 13:00 uri na IBMI.

Odkrivanje podskupin je uporabno področje analize podatkov, ki teži k odkrivanju zanimivih podmnožic slučajnega vzorca glede na izbrani ciljni koncept. Večina obstoječih algoritmov za odkrivanje podskupin je bila doslej razvitih za podatke z eno odvisno dvojiško spremenljivko, zanimivost podskupin pa je predstavljala njena porazdelitvena različnost med podskupino in celotnim vzorcem.

Na seminarju bo predstavljen algoritem za odkrivanje podskupin, ki zmore hkratno obravnavati več odvisnih spremenljivk, te pa so lahko mešanega tipa. Podatki te vrste se čedalje pogosteje pojavljajo na različnih znanstvenih področjih, zato je potreba po njihovi primerni analizi čedalje večja. Predlagani algoritem s hierarhičnim združevanjem enot na podlagi vrednosti odvisnih spremenljivk odkrivanje zanimivih podskupin prevede na problem uvrščanja v skupine.

Kandidatke za zanimive podskupine išče med vozlišči drevesa razvrščanja, ocenjuje pa jih s pomočjo neodvisnih spremenljivk z obstoječimi merami iz strojnega učenja, privzeto pa uporabi ploščino pod krivuljo ROC.

Obnašanje algoritma bomo na seminarju primerjali s tehnikami napovednega razvrščanja in pokazali njegovo uporabnost na podatkih evropske družboslovne raziskave.

 

Vabljeni!

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si