izobraževalni programi in prispevki

namen centra je širiti kvaliteto in obseg biostatističnega znanja

storitve, ki jih omogoča IBMI

Zadnje novice

Potrjen projekt Artemida

V 1. fazi financiranja je Evropska komisija potrdila projekt Artemida (H2020 razpis WIDESPREAD-2014-1 TEAMING) - Center odličnosti za translacijsko medicino, ki ga koordinira Univerza v Ljubljani (Medicinska fakulteta). Delovni sklop Upravljanje s podatki vodijo sodelavci vozlišča ELIXIR Slovenija, kjer sodelujejo tudi bio(medicinski) informatiki IBMI. Prva faza se bo začela izvajati 1. junija 2015. Več na http://www.mf.uni-lj.si/vsebina/menu1/258

Projekt ELIXIR-EXCELERATE za vede o življenju

Evropska infrastruktura ELIXIR (www.elixir-europe.org) je za projekt ELIXIR-EXCELERATE pridobila €19 milijonov sredstev EU za pospešitev uvedbe Evropske infrastrukture za vede o življenju v naslednjih 4 letih. Pri projektu bo aktivno sodelovalo vozlišče ELIXIR Slovenija preko Univerze v Ljubljani (Medicinska fakulteta, IBMI in CFGBC) v delovnem sklopu Usposabljanje (vodimo nalogo e-učenje) in delovnem sklopu Krepitev zmogljivosti (sovodje) ter preko Nacionalnega inštituta za biologijo v delovnem sklopu Integracija genomskih in fenotipskih podatkov za poljedelske in gozdne rastline - primer uporabe.

Središče za Zdravje na daljavo in eUčenje (ZeUS)

V okviru IBMI je bilo ustanovljeno Središče za Zdravje na daljavo in eUčenje (ZeUS). Središče je zadolženo za koordinacijo strokovnih in raziskovalnih aktivnosti na področju zdravja na daljavo, telemedicine in e-učenja. Sodelavci središča razvijajo in vzdržujejo spletno učilnico ULMF (pouk.mf.uni-lj.si). Podrobnejše informacije in novice bodo objavljene na spletišču IBMI.

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi@mf.uni-lj.si