izobraževalni programi in prispevki

namen centra je širiti kvaliteto in obseg biostatističnega znanja

storitve, ki jih omogoča IBMI

Zadnje novice

Prosto mesto za mladega raziskovalca

IBMI ima prosto mesto za mladega raziskovalca za statistiko...

Na FVV odprto mesto za mladega raziskovalca s področja izobraževanja

Mladi raziskovalec bo sodeloval v raziskovalni skupini (Fakulteta za varnostne vede), ki s povezovanjem baz podatkov Državnega izpitnega centra (RIC) in Statističnega urada republike Slovenije (SUR

Prenovljena Biomedicina Slovenica

Na IBMI smo prenovili bibliografsko zbirko Biomedicina Slovenica. Zavedamo se, da se je v zadnjih letih pomen zbirke bistveno zmanjšal, vendar z zbirko vztrajamo in ji skušamo najti nov smisel, novo uporabnost. Glavna značilnost prenovitve je predvsem v bistveno boljšem iskalniku.

Članek Maje Pohar Perme najbolj citiran članek revije Biometrics

Revija Biometrics je objavila seznam najbolj citiranih člankov, objavljenih v reviji v letih 2012 in 2013.

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi@mf.uni-lj.si