izobraževalni programi in prispevki

namen centra je širiti kvaliteto in obseg biostatističnega znanja

storitve, ki jih omogoča IBMI

Zadnje novice

Cancer susceptibility genes. How strong is the evidence?

Naslednje predavanje v okviru biostatističnega centra bo v četrtek, 24.5.2018, ob 13.00 v učilnici IBMI, Vrazov trg 2. Predaval bo Prof John O'Quigley, Sorbonne University, Pariz, Francija.

Delovno mesto analitika na Banki Slovenije

Na organizacijski enoti: SEKTOR ANALIZE - Finančna statistika - Statistične metode in tehnična podpora iščejo analitika. Več na https://www.bsi.si/razpisi/kadrovski-razpisi

Mesti za 2 mlada raziskovalca

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko Medicinske fakultete ima dve prosti mesti za mladega raziskovalca. Zaposlitev se predvidoma začne oktobra 2018 in traja 4 leta. Od kandidata se pričakuje, da v letu 2018/19 vpiše doktorski študij Statistika in se vključi v raziskovalno delo programske skupine  »Metodologija za analizo podatkov v medicini«.

Idealen kandidat je tisti, ki bo pridobljeno znanje na dodiplomskem študiju uporabil pri reševanju izzivov, ki se pojavijo v praksi medicinskih raziskav. Obseg statističnega predznanja pri tem ni bistven, potrebno pa je veselje do verjetnosti oz. statistične teorije in programiranja (jezik R).

Vse dodatne informacije zainteresirani kandidati dobite na naslovu natasa.kejzar(at)mf.uni-lj.si oz. po telefonu 01 543 78 30.

Doktoriral Klemen Pavlič, mag. mat.

Naš mladi raziskovalec, Klemen Pavlič, je 10.4.2018 uspešno zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom Ocenjevanje in primerjava krivulj čistega preživetja. Njegova mentorica je bila prof. dr. Maja Pohar Perme.

Članek objavljen v reviji Biostatistics

Klemen Pavlič in Maja Pohar Perme sta objavila nov članek na temo relativnega preživetja  v ugledni reviji Biostatistics. 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si