Zagovor doktorske disertacije: Bor Vratanar in Jakob Peterlin

Lokacija predavanja: 
Sejna soba Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, Ljubljana

 

Obveščamo, da bosta naša sodelavca Bor Vratanar in Jakob Peterlin v novembru 2023 zagovarjala doktorski disertaciji, in sicer: 

- Bor Vratanar: "Vrednotenje presejalnih programov za odkrivanje raka z analizo preživetja", v ponedeljek, 27. 11. 2023 ob 14:00

- Jakob Peterlin: "Kakovost prileganja za linearne mešane modele",  v četrtek, 30. 11. 2023 ob 10:00

Oba zagovora bosta potekala v sejni sobi Medicinske fakultete in bosta zaradi komisije v angleškem jeziku.

Vabljeni!

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si