UPŠ Biomedicina

Modul 1: Metode v medicinskih raziskavah

Informacijske metode

Študijsko leto  

2012/2013

Zdravstveni informacijski sistemi. (dr. Brane Leskošek)

2011/2012

Zdravstveni informacijski sistemi. (dr. Brane Leskošek)

2010/2011

Zdravstveni informacijski sistemi. (dr. Brane Leskošek)

Rezultati kolokvija 8. 9. 2011.
Rezultati kolokvija 1. 9. 2011.
Rezultati kolokvija 27. 5. 2011.
Rezultati kolokvija 3. 3. 2011.

2009/2010

Kam gre znanstveno informiranje in kaj imajo zdravniki od tega. (dr. Jure Dimec)

2008/2009

Uvod v zdravstveno informacijske sisteme in
Primeri zdravstvenih informacijskih sistemov v Sloveniji
(dr. Brane Leskošek)

2007/2008

Uvod v zdravstveno informacijske sisteme in
Primeri zdravstvenih informacijskih sistemov v Sloveniji
(dr. Brane Leskošek)

Varnost informacij (dr. Emil Hudomalj)
Kriptografija  (dr. Brane Leskošek)
Elektronski zapis o pacientu (dr. Dimitar Hristovski)
Sistemi za podporo pri kliničnem odločanju (dr. Dimitar Hristovski)

Za branje nekaterih datotek s prosojnicami potrebujete geslo, ki ste ga dobili na predavanjih.


Vsebino prispevali: Jure Dimec, Brane Leskošek, Emil Hudomalj, Dimitar Hristovski
Datum zadnje spremembe: 7. 11. 2012

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si