Statistika

Literatura in vsebina predmeta

Pravila dela

 1. Predavanja (gl. urnik na spletni strani ZF)

 2. Vaje (gl. urnik na spletni strani ZF)

  • vaje so v računalniški učilnici
  • redno obiskovanje vaj je pogoj za pridobitev frekvence in za pristop k izpitu
  • študentje so razvrščeni v skupine in članstvo v njih je stalno!
  • opravičeno odsotnost od vaj je potrebno nadoknaditi (po dogovoru z asistentom)
 3. Kontakt

  • telefon IBMI 01 543 7770 (za zadeve, ki niso rešljive prek referata na ZF)
  • govorilne ure: glej spodaj
 • Pisni izpit predvidoma traja 1 uro
 • Na izpitu je dovoljeno imeti tudi list formata A4 z izpisanimi formulami, brez rešenih nalog in kalkulator (ne mobitel!)
 • Izpit je opravljen uspešno, če dosežete vsaj 50% izpitnih točk.

Govorilne ure

Študentom, ki so predmet poslušali več let nazaj, priporočamo, da se med pripravo na izpit oglasijo na govorilnih urah. Organizirane bodo približno teden dni pred izpitom, obvezna je predhodna prijava, in sicer na mail ibmi (at) mf.uni-lj.si - naslov maila naj bo skupinska govorilna ura.

Govorilne ure so mišljene kot neposredna priprava na izpit, zato nanje pridite pripravljeni - rešite vsaj osnovne naloge iz  zbirke "Naloge iz biostatistike" (označene z znakom O).

 

Gradiva

Literatura in gradivo za vaje sta dostopna v spletni učilnici Zdravstvene fakultete, ključ za dostop: 854425

Gradiva za predavanja in vaje (šolsko leto 2011/12)

Literatura in vsebina predmeta

 1. predavanja 1 Predavanja1.pdf
 2. predavanja 2 Predavanja2.pdf
 3. predavanja 3 Predavanja3.pdf
 4. predavanja 4 regresija.pdf

(imejte natisnjeno pred vajami!)

 1. vaja 1 (opisna statistika) SI_vaja1.pdf
 2. vaja 2 (verjetnost in diagnostični testi) SI_vaja2.pdf
 3. vaja 3 (porazdelitve) SI_vaja3.pdf
 4. vaja 4 (interval zaupanja za vzorec) SI_vaja4.pdf
 5. vaja 5 (t-test) SI_vaja5.pdf
 6. vaja 6 (linearna regresija) SI_vaja6.pdf
 7. vaja 7 (primerjava deležev) SI_vaja7.pdf
 8. vaja 8 (primer analize) SI_vaja8.pdf
 • Naloge z rešitvami: Naloge iz biostatistike (PDF), verzija junij 2014
 • Navodila za seminarske vaje (PDF

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si