Raziskovalna metodologija v fizioterapiji

Literatura in vsebina predmeta

Pravila za izpit

 • Pisni izpit predvidoma traja 45 minut
 • Na izpitu je dovoljeno imeti tudi list formata A4 z izpisanimi formulami, brez rešenih nalog in kalkulator (ne mobitel!)
 • Izpit je opravljen uspešno, če dosežete vsaj 50% izpitnih točk.

Govorilne ure

Študentom, ki so predmet poslušali več let nazaj, priporočamo, da se med pripravo na izpit oglasijo na govorilnih urah. Organizirane bodo približno teden dni pred izpitom, obvezna je predhodna prijava, in sicer na mail ibmi (at) mf.uni-lj.si - naslov maila naj bo skupinska govorilna ura.

 

Govorilne ure so mišljene kot neposredna priprava na izpit, zato nanje pridite pripravljeni - rešite vsaj osnovne naloge iz  zbirke "Naloge iz biostatistike" (označene z znakom O).

Predavanja (urnik na strani ZF)

Vaje (urnik na strani ZF)

 • vaje so v računalniški učilnici
 • redno obiskovanje vaj je pogoj za pridobitev frekvence in za pristop k izpitu
 • študentje so razvrščeni v skupine in članstvo v njih je stalno!
 • opravičeno odsotnost od vaj je potrebno nadoknaditi (po dogovoru z asistentom - npr. seminarska naloga...)

Kontakt

 • telefon IBMI 01 543 7770 (za ostale zadeve, ki niso rešljive prek referata na ZF)
 • govorilne ure po dogovoru prek e-maila

Gradiva

Literatura in vsebina predmeta

 1. Predavanja

  • pravila dela PDF
  • opisna statistika PDF
  • verjetnost in intervali zaupanja PDF
  • intervali zaupanja in inferenčna statistika (primerjave povprečij) PDF
  • inferenčna statistika (primerjave deležev) PDF
  • inferenčna statistika (linearna regresija) PDF
 2. Vaje

  • Naloge z rešitvami: Lusa, Lara: Naloge iz biostatistike (PDF), verzija junij 2014
 3. Dodatno

 4. Prostodostopna alternativa programu SPSS, ki ga uporabljamo na vajah
   PSPP  je zelo podoben programu SPSS, vsebuje osnovne statistične izračune pred namestitvijo programa PSPP je v OS Windows potrebno namestiti program MinGW (http://mingw.org/).

 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si