REHABILITACIJA
nacionalni in mednarodni znanstveni in strokovni časopis z dvojno slepo eksterno recenzijo
vključen v Evropsko mrežo časopisov s področja fizikalne in rehabilitacijske medicine (EPRMJN)
ISSN 1580-9315 (tiskana izd.), 2232-545X (spletna izd.)