Novice

  • dr. Rok Blagus, Univerza v Ljubljani

     Z visoko-razsežnimi tehnologijami, kot so denimo mikromreže, lahko merimo na tisoče ali celo na deset tisoče spremenljivk. Običajno je število enot, ki so vključene v tovrstne študije, zelo majhno in precej manjše od števila spremenljivk, zato takim podatkom pravimo visoko-razsežni.

  • dr. Andrej Vovk, Univerza v Ljubljani

    Osnovna naloga slikanja z MR je razmejevanje tkiv in nato analiza odstopanja od normalnosti. Kljub navidezni enostavnosti razmejevanja je razvoj segmentacijskih algoritmov zaradi napak snemanja in različnosti normalnih struktur možganov, zelo aktivno področje.

  • prof.dr. Gregor Dolinar Univerza v Ljubljani

    V okviru predavanja bomo opisali, kako se soočiti z zahtevo po čim manjši variabilnosti procesa, in predstavili nekatere kazalnike, s katerimi merimo sposobnost procesa, da ostaja znotraj tolerančnih mej.

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si