PREDAVANJE: Kvaliteta podatkov v anketah

Datum dogodka: 
torek, 20. november 2012 - 13:00
Predavatelj: 
doc.dr. Katja Lozar Manfreda s Fakultete za družbene vede (Univerza v Ljubljani)

Naslednje predavanje v okviru biostatističnega centra bo v torek, 20.11.2012, ob 13:00 uri na IBMI. Predavala bo doc.dr. Katja Lozar Manfreda s Fakultete za družbene vede (Univerza v Ljubljani).

Kvaliteta anketnih podatkov je bistveni pogoj za uporabo anketnih podatkov, kjer skušamo na osnovi podatkov, zbranih na vzorcu, sklepati o lastnostnih celotne populacije. Obstaja več definicij kvalitete anketnih podatkov, odvisno od namena in področja njihove uporabe. Ena od splošno uporabljenih teorij se ukvarja z vzroki anketnih napak. Gre za teorijo o celotni anketni napaki (angl. total survey error), ki med najpomembnejše vzroke anketnih napak šteje vzorčenje, nepokritje, neodgovore, merjenje in procesiranje. Na predavanju bo predstavljena omenjena teorija, nato pa bo pristop k obravnavi anketnih napak prikazan na nekaj praktičnih primerih, ki smo jih obravnavali na Centru za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede.

Vabljeni!

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si