Delovno mesto forenzičnega izvedenca, MNZ

MNZ bo dne 3.9.2018 objavil razpis za delovno mesto kriminalističnega inšpektorja specialista – forenzičnega izvedenca v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju. Za delovno mesto se zahteva izobrazba s področja izobraževanja (KLASIUS): biologija in biokemija ali matematika in statistika ali zdravstvo. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z relevantnim znanjem s področja bioinformatike, biostatistike in/ali genetskih preiskav.  Razpis bo objavljen tudi na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavoda za zaposlovanje.

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si