Napovedovanje slušne sprejemljivosti glasbe na osnovi entropije harmonije

Datum dogodka: 
sreda, 20. junij 2018 - 13:00
Lokacija predavanja: 
IBMI
Predavatelj: 
dr. Lorena Mihelač, ŠC Novo mesto, SGLVŠ & Jožef Štefan International Postgraduate School

V zadnjih desetletjih 20. stoletja in v začetku 21. stoletja sta predvidljivost v zvočni vsebini in entropija (mera nedoločenosti) v glasbi postali področji, kjer je pot našla tudi informacijska teorija kot analitično orodje, ki meri to entropijo ter predvidevanje/napovedovanje zvočne vsebine.

Izsledki iz različnih raziskav kažejo, da še vedno ni poenotenega mnenja o tem, kaj v neki glasbeni kompoziciji povzroča entropijo in kako entropija vpliva na slušno sprejemljivost glasbene kompozicije.

Ker predstavlja harmonija temeljno funkcijo pri skoraj vseh glasbenih stilih, od klasične preko pop, rock in latino do jazz glasbe in je pomembna pri dojemanju glasbene kompozicije v tonalitetni glasbi, bo v predavanju poudarek na harmoniji.

Na različnih glasbenih primerih bo prikazano naslednje:

  • merjenje entropije v glasbeni kompoziciji,
  • kompleksnost v harmonskem toku,
  • simetrija v harmonskem toku,
  • regularnost/iregularnost v harmonskem toku.

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si