Objavljen članek v LIDA

Naš mladi raziskovalec Klemen Pavlič je v sodelovanju z danskimi raziskovalci objavil članek z naslovom "Goodness of fit tests for estimating equations based on pseudo-observations". Članek raziskuje metode za preverjanje regresijskih modelov v analizi preživetja, ki kot izid uporabljajo psevdo-vrednosti. Članek je objavljen v vodilni reviji s področja analize preživetja Lifetime Data Analysis

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si