Natečaj za najboljše dosežke mladih statistikov

RAZPIS OB 40-LETNICI DRUŠTVA
Novi statistični pristopi in izvirne uporabe statistike

Ob 40-letnici delovanja društva razpisujemo natečaj za najboljše dosežke mladih statistikov z naslovom »Novi statistični pristopi in izvirne uporabe statistike.«

Razpis zajema: znanstvene dosežke in dosežke v uporabi statistike.

Razpis je namenjen: magistrskim in doktorskim študentom statistike Univerze v Ljubljani, študentom vseh slovenskih univerz in mladim do 28 let.

Trajanje: razpis je odprt do 11.9.2017

Jezik: (praviloma) slovenski

Mere posterjev: (priporočljive) 90×120 cm

Kontaktna oseba: Boro Nikić, SURS

Več v priponki.

Vsebina je bila lahko že predstavljen na konferenci, drugem znanstvenem srečanju ali delavnici.

Predstavitev vseh prispelih posterjev in podelitev plaket najboljšim trem bo na slovesnosti ob 40-letnici delovanja društva v torek, 17.10. 2017 ob 17h na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si