Statistika v ozadju mednarodnih raziskav znanja

Datum dogodka: 
četrtek, 26. januar 2017 - 13:00
Lokacija predavanja: 
IBMI
Predavatelj: 
Barbara Japelj Pavešić

Jeseni 2016 so bili objavljeni rezultati dveh največjih mednarodnih raziskav znanja, TIMSS in PISA, v katerih sodeluje tudi Slovenija. Raziskave znanja so kompleksni večletni projekti s specifično metodologijo zbiranja podatkov in poročanja o rezultatih. Pokazali bomo najnovejše rezultate, ki so dosegli pozornost javnosti. Predstavili bomo statistično metodologijo, ki se je uveljavila kot standardna v posameznih korakih raziskav: pri snovanju izhodišč vsake raziskave, za vzorčenje populacije učencev in šol, za preverjanja znanja z množicami nalog in merjenje okoliščin pridobivanja znanja, za modeliranje osnovnih odgovorov v dosežke na preizkusih in izračune lestvic ter posebnosti računanja s končnimi javnimi bazami podatkov. Opisali bomo dostop in vsebinske sklope zbranih podatkov v zadnjih raziskavah in pokazali, kako je z razpoložljivimi dostopnimi statističnimi orodji mogoče učinkovito opraviti osnovne in zahtevnejše statistične analize, ki lahko prispevajo nove informacije tudi v druga področja poleg izobraževanja.

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si