Rare events bias of logistic regression

Datum dogodka: 
sreda, 15. junij 2016 - 13:00
Lokacija predavanja: 
IBMI
Predavatelj: 
doc. dr. Rok Blagus, IBMI Medicinska fakulteta, UL

Logistic regression is one of the most commonly used statistical methods to estimate prognostic models that relate a binary outcome (with levels event and non-event) to a number of  explanatory variables. A low prevalence of events, encountered frequently in clinical or epidemiological studies, causes underestimation of estimates of the event (rare events bias).  We explain that the rare events bias and small sample bias of the regression coefficients have to be distinguished which can explain why the bias corrected estimates, as for example Firth's bias correction, cannot remove the rare events bias. We show that the rare events bias is more pronounced when the number of explanatory variables approaches or exceeds the number of events (high-dimensional data).  The rare events bias is explained for the maximum likelihood estimation, as well as for the penalized estimation by using LASSO, ridge and Firth-type penalization. We also explain why the intuitive solution of weighting the samples amplifies the rare events bias while under-sampling the non-events is efficient in removing the rare events bias.

Prosojnice na predavanju bodo v angleškem jeziku.

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si