Vrednotenje varnosti bolnišnic v ZDA

Datum dogodka: 
torek, 17. november 2015 - 13:00
Lokacija predavanja: 
IBMI
Predavatelj: 
dr. Borut Pretnar

V ZDA se je vrednotenja in rangiranja bolnišnic glede na varnost pacientov lotila nevladna in neprofitna organizacija “Leapfrog”. Gre za humanitarno in ekonomsko motivirano akcijo in za javno objavljeno oceno varnosti bolnišnic v ZDA. Predavanje temelji na prosto dostopnih podatkih na spletnih straneh omenjene organizacije.

Težišče predavanja je na predstavitvi metodologije ocenjevanja, ki je zasnovana na osemindvajsetih kazalcih (parametrih), iz katerih se izračuna ena sama končna številčna ocena. Le-ta omogoča  nedvoumno razvrščanje (rangiranje) bolnišnic, v ameriškem primeru  v pet kakovostnih kategorij. Razvrščanje ima več vidikov : medicinsko strokovnega, vidik managementa zdravstvenih ustanov in ne nazadnje tudi statistični vidik uporabe multivariatnih metod.

Tematika je aktualna tudi v luči trenutnih razprav o kakovosti slovenskega zdravstvenega sistema.

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si