Evidenca o umrlih prebivalcih Slovenije

Datum dogodka: 
torek, 17. marec 2015 - 13:00
Lokacija predavanja: 
IBMI
Predavatelj: 
Sonja Tomšič

Podatki o umrlih so eni najstarejših in najpomembnejših podatkov, ki odražajo zdravstveno stanje prebivalstva v državi. Na predavanju bo predstavljena zbirka podatkov »Evidenca o umrlih osebah«, ki je opredeljena v Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva in katere upravitelj je Nacionalni inštitut za javno zdravje. Predstavljen bo nastanek podatkov v zbirki, vsebina, kritične točke kakovosti podatkov, uporabnost in omejitve zbirke podatkov ter predviden razvoj v prihodnje.

Zaradi pogoste uporabe podatkov o umrlih za časovne ali regijske primerjave je nadvse pomembno primerno razumevanje raziskovalcev in bralcev o pomenu in uporabi starostne standardizacije. Predstavljene bodo različne pogosto uporabljene standardne populacije in osnove izračunavanja starostne standardizacije. 

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si