Javno preizkusno predavanje Uvod v načrtovanje kliničnih raziskav

Datum dogodka: 
ponedeljek, 9. februar 2015 - 12:00
Lokacija predavanja: 
IBMI
Predavatelj: 
asist. dr. Nataša Kejžar

V ponedeljek, 9.februarja 2015 ob 12:00 v računalniški učilnici IBMI bo imela asist. dr. Nataša Kejžar javno preizkusno predavanje za naziv docentke.

Naslov predavanja je Uvod v načrtovanje kliničnih raziskav.

Vabimo študente medicinske fakultete, da se predavanja udeležijo.

POVZETEK

Klinične raziskave se v grobem delijo na opazovalne in eksperimentalne študije. Obe vrsti bomo razdelili še podrobneje in jih ponazorili s primeri iz medicine.

Pomemben vidik pri načrtovanju kliničnih raziskav je računanje velikosti vzorca. Če je vključenih premalo bolnikov, je malo verjetno, da bomo lahko razločili pravi klinični učinek od naključne razpršenosti vzorčnih vrednosti, prevelik vzorec pa, ob nepotrebnem trošenju, lahko pomeni tudi, da je bilo več bolnikov deležnih manj učinkovite oskrbe, kot bi jo dobili sicer.

Pogledali si bomo, kaj vse moramo vedeti, da lahko za neko klinično raziskavo izračunamo velikost vzorca in to pokazali na primeru.

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si