Uporaba različnih informacijskih virov pri ocenjevanju znanstvene odličnosti

Datum dogodka: 
petek, 19. december 2014 - 12:00
Lokacija predavanja: 
IBMI
Predavatelj: 
prof.dr. Primož Južnič

Zagotovo ni družbene dejavnosti, ki bila tako odvisna od informacijskih virov, kot je znanstveno raziskovanje. Informacijski viri v znanosti imajo dvojen pomen:

  1. so osnova znanstvenega informiranja in komuniciranja
  2. igrajo ključno vlogo v sistemih ocenjevanja znanstvene odličnosti in odmevnosti.

Evalvacija raziskovanja je postala pomembna naloga upravljalcev raziskovalne dejavnosti in nosilcev raziskovalne politike. V Sloveniji ta poteka s pomočjo sistemov SICRIS in COBISS.
Govorili bomo o različnih primerjavah, ki jih lahko naredimo na osnovi teh podatkov in podatkov iz mednarodnih bibliografskih baz:

  • Primerjava ekspertnih ocen in bibliometrijskih indikatorjev pri izbiri projektov za financiranje.
  • Primerjava WoS in SCOPUS.
  • Primerjava različnih meril, zasnovanih na citiranju (JIF, SNIP, SJR, H-indeks)
Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si