Ekonomsko razmerje vzdrževanosti in demografska dividenda v Evropi

Datum dogodka: 
torek, 28. oktober 2014 - 13:00
Lokacija predavanja: 
IBMI
Predavatelj: 
doc.dr. Jože Sambt

Razmerje vzdrževanosti (angl. support ratio) in razmerje odvisnosti (angl. dependency ratio) sta splošno uporabljana kazalnika merjenja ekonomskih učinkov staranja prebivalstva. Vendar pa oba uporabljata fiksne starostne meje pri razmejevanju delovnega kontingenta od odvisnih prebivalcev. V članku namesto arbitrarno določenih mej uporabimo starostne profile potrošnje in delovnega dohodka dobljene z metodo NTA. Na ta način izboljšamo omenjena dva kazalnika in izračunamo učinke spreminjajoče se demografske strukture na ekonomijo.

Pri izračunih uporabimo metodo Računov nacionalnih transferjev (angl. National Transfer Accounts (NTA)), ki nudi raziskovalcem možnost celovitega proučevanje ekonomskih tokov med posameznimi starostnimi skupinami. NTA temeljijo na kombiniranju mikro podatkov (predvsem anket) z makro agregati, s čimer dobimo starostne profile potrošnje in delovnega dohodka, hkrati pa tudi transferjev in tokov iz naslova sredstev, s katerimi posamezniki financirajo razliko med svojo potrošnjo in delovnim dohodkom.

Ugotovili smo, da če upoštevamo NTA starostne profile, bo v prihodnje razmerje vzdrževanosti upadlo še nekoliko bolj kot s fiksnimi starostnimi mejami opredeljeno razmerje vzdrževanosti. Staranje prebivalstva pa lahko na drugi strani preko višjega varčevanja in kapitala do določene mere ublaži ta upad. Vendar se to zgodi samo v državah, kjer starejši svojo potrošnjo v dovolj veliki meri financirajo iz naslova sredstev – izmed preučevanih evropskih držav je to v Veliki Britaniji, Nemčiji in Španiji; ne pa tudi v Sloveniji.

 

Predstavitev bo slonela na članku: Prskawetz, A., & Sambt, J. (2014). Economic support ratios and the demographic dividend in Europe. Demographic Research, 30(34), 963-1010.

 

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si