Na konferenci DBKDA 2014 nagrajen članek sodelavca D. Hristovskega

Na mednarodni konferenci The Sixth International Conference on Advances in Databases, Knowledge, and Data Applications (DBKDA 2014), ki je potekala 20. do 24. aprila, 2014 v Chamonixu v Franciji, so izbrali nekaj člankov kot "Best Papers" (http://www.iaria.org/conferences2014/AwardsDBKDA14.html). Med njimi je tudi članek Andreja Kastrina in našega sodelavca Dimitra Hristovskega Learning Links in MeSH Co-occurrence Network: Preliminary Results.
 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si