Metaanaliza rezultatov kliničnih raziskav o učinkovitosti in varnosti zdravil

Datum dogodka: 
torek, 25. marec 2014 - 13:00
Lokacija predavanja: 
IBMI
Predavatelj: 
doc. dr. Igor Locatelli

Sistematični pregledi in metaanalize učinkovitosti in varnosti zdravil so bistveni elementi medicine, podprte z dokazi. S spodbujanjem raziskovalne dejavnosti v klinični praksi, se število kliničnih raziskav skokovito povečuje, posledično narašča tudi število raziskav z metaanalizami, ki primerjajo rezultate med seboj podobnih kliničnih raziskav.

Na predavanju bo predstavljen koncept metaanalize v povezavi z vrednotenjem velikosti učinka (ang. effect size) ter statistični modeli/metode, ki so bili razviti na področju metaanalize; model stalnega učinka, model naključnih učinkov (DerSimonian-Lairdina metoda), model posredne primerjave (Bucherjeva metoda) ter model mešanih učinkov oz. model mrežne metaanalize. Prikazan bo pomen homogenosti raziskav vključenih v metaanalizo ter načini grafičnih predstavitev rezultatov metaanalize s poudarkom na drevesnem (ang. forest plot) in lijakastem diagramu (ang. funnel plot). Na koncu se bomo dotaknili vloge Bayesovskega pristopa v metaanalizi.

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si