Aplikacije ocenjevanja zanesljivosti in razlage regresijskih napovedi v strojnem učenju

Datum dogodka: 
torek, 28. januar 2014 - 13:00
Lokacija predavanja: 
predavalnica IBMI
Predavatelj: 
doc. dr. Zoran Bosnić

Na področju sistemov za podporo odločanju obstaja vprašanje zanesljivosti računalniško izračunanih napovedi, ko imamo opravka z rizično-občutljivimi domenami, kot so zdravstvo, finance ali industrija. Napačne napovedi odločitvenih modelov lahko na teh področjih vodijo do posledic, ki imajo lahko visoko strokovno ali denarno ceno. Za obvladovanje zanesljivosti napovedi in razumevanje odločitvenih modelov sta bili razviti dve metodologiji: (1) metodologija ocenjevanja zanesljivosti posameznih regresijskih napovedi; in (2) metodologija razlage napovedi in modelov. Obe metodologiji sta neodvisni od posameznih regresijskih modelov, uporabljanih na področju strojnega učenja (npr. linearna regresija, regresijska drevesa in nevronske mreže) in omogočata večanje zaupanja v sisteme za podporo odločanju ter širitev domenskega znanja. V predavanju bo predstavljena množica aplikacij s področja uporabe teh dveh metodologij.

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si