Statistična kontrola procesa

Datum dogodka: 
ponedeljek, 11. november 2013 - 16:30
Predavatelj: 
Mojca Mikac, študentka doktorskega študija Statistika

Statistična kontrola procesa je skupek najrazličnejših statističnih metod, s katerimi opazujemo, merimo in analiziramo kvaliteto kateregakoli procesa. Kotrolo deimo na dve fazi; prva faza zajema predvsem stabilizacijo procesa oz. odpravo določljivih vzrokov variabilnosti, v drugi pa stremimo k čim hitrejši zaznavi odstopanj merjenega atributa. Na predavanju si bomo pogledali, katere metode uporabljamo v obeh fazah. Glede na to, da se procesi v zdravstvu po svojih značilnostih vendarle nekoliko razlikujejo od industrijskih procesov, bomo na kratko omenili tudi statistične metode, ki so v uporabi predvsem pri prvih.

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si