Algoritem naprejšnjega iskanja in potrjevalna faktorska analiza

Datum dogodka: 
četrtek, 20. junij 2013 - 19:00
Predavatelj: 
Aleš Toman, Fakulteta za matematiko in fiziko

Algoritem naprejšnjega iskanja je (grafična) metoda za preiskovanje podatkov in robustno ocenjevanje parametrov. Z njim identificiramo tiste enote v vzorcu, ki imajo nesorazmerno močan vpliv na nadaljnje statistično sklepanje.

Pri ocenjevanju modela potrjevalne faktorske analize lahko algoritem uporabimo na tri načine:

  1. ob pregledovanju podatkov poiščemo enote, ki najbolj odstopajo od večine podatkov,
  2. poiščemo enote, ki imajo nesorazmerno močan vpliv na oceno kovariančne matrike,
  3. ob ocenjevanju modela poiščemo enote, ki imajo nesorazmeren vpliv na ocene parametrov.

Strukturo in delovanje algoritma si bomo pogledali na enostavnem zgledu.

 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si