Šibke instrumentalne spremenljivke v regresijskih modelih – ilustracija na velikem vzorcu evropskih podjetij

Datum dogodka: 
sreda, 15. maj 2013 - 17:30
Predavatelj: 
Velimir Bole, Ekonomski inštitut pravne fakultete v Ljubljani

V regresijskih modelih kvaliteto cenilk zelo poslabša modelska endogenost (koreliranost pojasnjevalnih spremenljivk s slučajno motnjo). Pri ocenjevanju ekonometričnih modelov je endogenost ena od ključnih težav. Zaradi nje so običajne cenilke parametrov v regresijskih modelih (na primer OLS , GLS) pristrane in nedosledne. Težavo se rešuje z instrumentalnimi spremenljivkami. Običajne instrumentalne cenilke (na primer, TSLS , LIML, k-cenilke) so uspešne v primeru »dovolj pohlevne« endogenosti in »močnih« instrumentov. Torej instrumentov, ki so, po eni strani, »zanemarljivo« korelirani z motnjo ali pa sploh fiksni (nestohastični) in, po drugi strani,  močno korelirani s pojasnjevalnimi spremenljivkami.  V nasprotnem primeru je, navkljub instrumentalizaciji, domet statističnega sklepanja drastično zmanjšan.  V primeru  šibkih instrumentov je  vprašljiva že doslednost instrumentaliziranih cenilk,  normalna aproksimacija velikih vzorcev pa je neuporabna  celo v primeru zelo pohlevne porazdelitve modelske slučajne motnje (opazovanja so normalna, homoskedastična in neodvisna). Statistično  sklepanje lahko izboljša analiza  asimpotične porazdelitve pri konstantnem deležu instrumentov v vzorcu ali pa analiza asimpotične porazdelitve v okolici šibkih instrumentov ter nekateri (za šibkost instrumentov robustni) podobnostni testi. Statistično obvladovanje težav pri šibkih instrumentih je prikazano na modelu dolga velikega vzorca evropskih podjetij.

Slikovna galerija: 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si