FF, Odd. za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Predavanja pri predmetu 
Podatkovne zbirke 2 
(2007 / 2008)

Dr. Jure Dimec
Inštitut za biomedicinsko informatiko Medicinske fakultete
jure.dimec@mf.uni-lj.si, www.mf.uni-lj.si/~jure/my-hp/

Vsebino prosojnic sproti obnavljam, zato prosim študente, da si jih ne tiskajo vnaprej.
Besedila predavanj so večinoma že starejša in v podrobnostih ne ustrezajo snovi, predavani v tekočem letu. Trenutna vsebina je zabeležena na prosojnicah.
Hiter pregled snovi.

Uvod v podatkovne zbirke

Predavanje: Podatkovne zbirke (prosojnice)
Predavanje: Poizvedovalni jeziki (prosojnice)

Relacijske zbirke

Predavanje in vaje: Gradnja relacijske zbirke 1, datoteka knjige.txt
Predavanje in vaje: Gradnja relacijske zbirke 2
Predavanje in vaje: Gradnja relacijske zbirke 3

Zbirke polnih dokumentov

Predavanje: Avtomatsko indeksiranje 1 (prosojnice)
Predavanje: Avtomatsko indeksiranje 2 (prosojnice)
Predavanje: Računanje povednih moči besed (prosojnice)
Predavanje: Iskanje informacij v tekstovni zbirki (prosojnice)
Predavanje: Arhitektura tekstovne podatkovne zbirke 1 (prosojnice)
Predavanje: Arhitektura tekstovne podatkovne zbirke 2. Primerjava funkcionalnih lastnosti (prosojnice)
Predavanje: Medjezično iskanje omrežnih dokumentov 1 (prosojnice)
Predavanje: Medjezično iskanje omrežnih dokumentov 2 (prosojnice)

Digitalna knjižnica

Predavanje: Digitalna knjižnica 1 (prosojnice)
Predavanje: Digitalna knjižnica 2 (prosojnice)
Predavanje: Digitalna knjižnica 3 (prosojnice)
Predavanje: Metapodatki v digitalni knjižnici (prosojnice)
Predavanje: Identifikacija dokumentov v digitalni knjižnici (prosojnice)
Predavanje: Ohranjanje in arhiviranje e-dokumentov 1 (prosojnice)
Predavanje: Ohranjanje in arhiviranje e-dokumentov 2 (prosojnice) Ne pride v poštev za izpit v štud. l. 2007/8
Predavanje: Standardi za zapisovanje dokumentov (prosojnice) Ne pride v poštev za izpit v štud. l. 2007/8
Predavanje: Odprto publiciranje, odprt dostop, odprti arhivi (prosojnice)
Tedenska vprašanja, uporabljena v študijskem letu 2007 / 2008

Seminarji

Seminarji 2007 / 2008 Vsebina seminarjev, predstavljenih v štud. l. 2007/8, pride v poštev za izpit.
Seminarji 2006 / 2007
Seminarji 2005 / 2006
Seminarji 2004 / 2005
Seminarji 2003 / 2004
Seminarji 2002 / 2003
Seminarji 2001 / 2002
Seminarji 2000 / 2001
Seminarji 1999 / 2000

Dodatna literatura


Števec obiskov od 13. 3. 2002:
Zadnja sprememba 9. 6. 2008