Jure Dimec

English version
 
Moje raziskovalno, strokovno in pedagoško delo poteka na področju shranjevanja in iskanja informacij (information retrieval - IR). Ukvarjam se z različnimi vidiki gradnje tekstovnih podatkovnih zbirk in iskalnikov, ki delujejo na teh zbirkah. Predvsem me zanima avtomatsko indeksiranje slovenskih strokovnih besedil v omrežnem okolju. O teh temah tudi vodim vaje in predavam na Medicinski in Filozofski fakulteti. Od diplome na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete leta 1981 sem zaposlen na Medicinski fakulteti, Inštitutu za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), od devetdesetih let pa honorarno predavam tudi na Oddelku za bibliotekarstvo Filozofske fakultete.
JD, drugi z leve

Raziskovalno delo

Raziskave in razvoj krnilnikov
Krnilniki (stemmers) so programi, ki v postopku krnjenja za različne oblike neke besede določijo niz znakov (krn), ki lahko v zbirki predstavlja vse oblike te besede in samo oblike te besede. Krnjenje je med najpomembnejšimi postopki avtomatskega indeksiranja, še posebno pri jezikih z bogato morfologijo, kakršna je slovenščina. Ukvarjam se s krnjenjem slovenščine.
Nekatere moje publikacije, povezane z razvojem krnilnikov in dostopne na spletu: Raziskave in razvoj iskalnika Matador
Matador (Multilingual testbed for document retrieval) je skupno ime za nekaj zaporednih projektov, namenjenih raziskavam in razvoju zbirk in iskalnikov polnih dokumentov. V slovenski medicini prevladujejo znanstveni in strokovni dokumenti v slovenščini in angleščini, zato so raziskave posvečene avtomatskemu indeksiranju in iskanju dokumentov v teh jezikih.
Nekatere moje publikacije, povezane s sistemom Matador in dostopne na spletu: S sistemom Matador se je ukvarjal tudi podprojekt Intelligent information storage and retrieval of Slovenian and English medical documents on Internet. Podprojekt, ki sem ga vodil,  je bil del širšega projekta INCO-Copernicus Project: 960154, cooperative research in information infrastructure (CRII), ki ga je financirala Evropska unija v okviru 4. okvirnega programa.

Razvoj zbirke medicinskih slik
K splošni usmeritvi IBMI sodi tudi ponudba e-verzij medicinskih dokumentov, pomembnih za strokovno in pedagoško delo, med drugim tudi zbirk slikovnega materiala. Sodeloval sem pri razvoju Atlasa kožnih in spolnih bolezni.

Medjezično iskanje
Prepričan sem, da je medjezično iskanje (Cross-language information retrieval, CLIR) raziskovalno področje, ki je še posebno pomembno za strokovna okolja "majhnih" jezikov, kakrąna je slovenščina. Tu je moj članek na to temo, ki je objavljen v reviji Knjižnica, št. 1-2, 2002.

Strokovno delo

Biomedicina Slovenica
Od leta 1981 sodelujem pri gradnji nacionalne bibliografske zbirke Biomedicina Slovenica, predvsem z razvojem programske opreme, namenjene vnosu, popravljanju podatkov in izdelavi izpisov. Programska oprema temelji na sistemu Oracle in programskem jeziku PL/SQL. Spletni vmesnik do zbirke (avtor Mitko Hristovski) je dostopen tule.

Razvoj programske opreme za avtomatsko generiranje e-revij
Največ težav pri postavljanju spletnih verzij revij predstavlja zagotavljanje strukturne in oblikovne enotnosti člankov in številk revije ter hipertekstno povezovanje člankov ali delov člankov v posamezni številki. V programskem jeziku Java sem razvil programsko opremo, ki to delo močno poenostavlja in pospešuje. Z njo so bile postavljene naslednje revije:
Acta dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica,
ISIS,
JAMA (Slovenska verzija).

Pedagoško delo

Dodiplomski študij

Zadolľen sem za nekatera predavanja pri predmetu Biomedicinska informatika na Medicinski fakulteti, vodim pa predavanja in deloma vaje pri predmetih Podatkovne zbirke 2, Računalniško komuniciranje, Informatika 2, Informacijski viri na Internetu, Zbirke celotnih besedil, Informacijski viri v družboslovju in seminarje pri predmetu Sistemi za poizvedovanje (Tu je skupna začetna stran) na Oddelku za bibliotekarstvo Filozofske fakultete.

Podiplomski študij

Sodelujem z nekaj predavanji pri predmetu Informatika medfakultetnega podiplomskega študija Biomedicina in pri predmetu Računalniško komuniciranje pri raziskovalnem delu istega študija.

Bibliografija

Moja Bibliografija iz zbirke Biomedicina Slovenica.

Članstvo v društvih

Slovensko društvo za medicinsko informatiko (SDMI),
Slovensko društvo za jezikovne tehnologije,
Association for Computing Machinery in njegov Special Interest Group for Information Retrieval.

Programiram v Javi, Perlu in PL/SQL, C++ in Pascala se že dolgo nisem pritaknil, Prolog in Basic pa sem najbrž že pozabil.
©tevec obiskov: Zadnja sprememba: 19. 3. 2008